โรงเรียนบัวขาว ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ระบบงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Administrator
>>login<<
กำหนดการลงทะเบียน
30 ต.ค. 61 ถึง 5 พ.ย. 61
สถานะการลงทะเบียน
ปิด
คู่มือการใช้งาน
< ดาวน์โหลด >
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม
< ทั้งหมด >

เข้าสู่ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม : สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
รหัสประชาชน:
รหัสนักเรียน:

เข้าสู่ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม : สำหรับครูผู้สอน
รหัสประชาชน:
รหัสครูผู้สอน:

สถิติการลงทะเบียน
ระดับชั้นม.1ม.2ม.3ม.4ม.5ม.6
นักเรียน 404 453 439 454 494 450
ลงทะเบียน 404 442 439 444 489 450

กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบัวขาว องค์การบรหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ลิขสิทธิ์ © By วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น) 06-321-51-321 PanomKaegn@GMail.Com