โรงเรียนบัวขาว ตำบลบัวขาว อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ระบบงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Administrator
>>login<<
กำหนดการลงทะเบียน
5 พ.ย. 62 ถึง 15 พ.ย. 62
สถานะการลงทะเบียน
ปิด
คู่มือการใช้งาน
< ดาวน์โหลด >
รายชื่อกิจกรรม
<แนะแนว> <ลส|นน|ยว|บพ|นศท> <ชุมนุม>

เข้าสู่ระบบลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม : สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
รหัสประชาชน:
รหัสนักเรียน:

เข้าสู่ระบบลงทะเบียนกิจกรรม : สำหรับครูผู้สอน
รหัสประชาชน:
รหัสครูผู้สอน:

สถิติการลงทะเบียน
ระดับชั้นม.1ม.2ม.3ม.4ม.5ม.6
นักเรียน 457 397 436 412 434 485
ชุมนุม 441 393 437 325 348 478
แนะแนว 456 397 436 412 433 485
อื่นๆ 434 389 425 76 76 9

กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบัวขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ลิขสิทธิ์ © By วัชิระ พนมแก่นณ์ (ฟ้าลั่น) 06-321-51-321 PanomKaegn@GMail.Com